AS / NZS 2172 Awstraliýa standart çaga düşegi

U SKU: BC04

● Ölçegi: 134x74x80cm

130 130x69 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi iki beýikligi sazlap bolýar

AS AS / NZS 2172 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ajaýyp, ýönekeý we amaly bu çaga Cot, stiline zyýan bermezden umumy howpsuzlygy we elýeterliligi üpjün etmek üçin döredildi. Täze Zelandiýa sosnasyndan gurlup, size we çagaňyzyň has güýçli lezzet alyp biljekdigini aňladýan bir tarapy hem ýok, has düşekÜstesine-de, ýalňyş berkitmeleriň zerurlygy bolmazdan, ulanmak has aňsat we has berk we berk.Şeýle hem çagaňyza uly we uly bolmazdan köp ýer berýär.Ajaýyp ýönekeý dizaýn bilen gurnamak ajaýyp çalt we aňsat.

Theeri gelende aýtsak, AS / NZS 2172 hökmany howpsuzlyk standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyk

U SKU: BC04

● Ölçegi: 134x74x80cm

130 130x69 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi iki beýikligi sazlap bolýar

AS AS / NZS 2172 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk

BC04-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler