Moda çaga çarçuwasy ýatak jaýy

Old Foldable

120 120x60 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi sazlap boljak üç dereje

EN EN716 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

StandardB standart bukulýan çaga düşegi, düşegi ykjam saklamak ýa-da syýahat etmek üçin tekizlemäge mümkinçilik berýär.Önümiň howpsuzlygyny üpjün edýän stasionar (düşmeýän tarap) demir ýol dizaýny hem bar.Gaty sosnadan ýasalan bu düşek EN716 standartyna laýyk gelýär we öýde ýa-da täjirçilik maksatly ulanmak üçin iň oňat wariantyňyzdyr.Ansat gurnamak üçin ähli gurallar bar.

Aýratynlyk

Old Foldable

120 120x60 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi sazlap boljak üç dereje

EN EN716 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk

Hyzmatymyz

24 × 365 doly iş güni siziň üçin işleýär.Gaty QC prosesi / topary.Käbir ýagdaýlarda mugt nusga.Doly yzarlaýyş ulgamy.Custöriteleşdirilen dizaýn / patent goragy.Aýda gelip çykyşy / bazar maglumatlary täzelenmesi. Elmydama “Garaşýan zadyňyzdan” ýörelgesimize eýeriň!Geliň, size howpsuz, sagdyn we amatly durmuş getireris diýip umyt edeliň!

BC05-3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler