Döwrebap reňkli çagalar oýnawaç we oturgyç oturgyç toplumy

U SKU: MB01

● Bir stol + 1/2/3/4 oturgyç

● Stoluň ululygy: 60 sm Dia * 47 sm H.

● Oturgyjyň ululygy: 30 sm Dia * 30 sm H.

Om Özbaşdak reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu döwrebap reňkli çagalar oýnawaç we oturgyç toplumy häzirki zaman öýüniň her otagyna laýyk gelýär.Çagaňyzyň bolýan ýerinde oýun we iş ýerini bermek üçin çagalar otagynda, aşhanada ýa-da otagda oýun stoluny we oturgyçlary ulanyň.

Aýratynlyk

Manufacturing Önümçilik kemçiliklerine 5 ýyllyk kepillik

International Howpsuzlyk halkara ülňülerine laýyklykda synagdan geçirildi

Reňkde tebigy tapawutlar bolup biler ýaly gaty agaçdan ýasalan

Ölçegler

● Stoluň ululygy: 60 sm Dia * 47 sm H.

● Oturgyjyň ululygy: 30 sm Dia * 30 sm H.

Materiallar

● MDF we gaty sosna agaç aýaklary

● Lak erginlerden azat

Üns beriň

● Bu önüm tekiz bukjany iberýär we öz-özüni ýygnamagy talap edýär

KT02-7

1

2

3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler