Döwrebap agaç çaga iýmitlendiriji oturgyç Çaga ýokary oturgyç

● K / D gurluşy, gurmak aňsat - Beýleki markalar ýaly çylşyrymly gurluş däl

Child Çagaňyz bilen sazlanyp bilinýän aýakgaplar we ulalýar (6 aýdan 8 ýaşa çenli)

Extr Aýrylyp bilinýän uly iýmit gaplary

The çagany saçak başynda maşgala bilen birleşdirmek üçin ajaýyp

Dur Çydamlylygy üçin döredildi

Home Öý ýa-da restoran ýa-da myhmanhanalar üçin meşhur

Premi Premium materiallar bilen gurlan

● OEM / ODM dizaýnlary we Logotip çap etmek kabul ederliklidir

Garantiýa: 1 ýyl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çagaňyz bilen ösýän häzirki zaman çaga beýik oturgyjy.Akylly dizaýn, ýaş bäbekden başlap, maşgala bilen saçak başynda oturan çaga çenli düzediş girizmäge mümkinçilik berýär.Hatda ýaş ululara çenli oturgyç hökmünde sazlap bolýar.

Aýratynlyk

● K / D gurluşy, gurmak aňsat - Beýleki markalar ýaly çylşyrymly gurluş däl

Child Çagaňyz bilen sazlanyp bilinýän aýakgaplar we ulalýar (6 aýdan 8 ýaşa çenli)

Extr Aýrylyp bilinýän uly iýmit gaplary

The çagany saçak başynda maşgala bilen birleşdirmek üçin ajaýyp

Dur Çydamlylygy üçin döredildi

Home Öý ýa-da restoran ýa-da myhmanhanalar üçin meşhur

Premi Premium materiallar bilen gurlan

● OEM / ODM dizaýnlary we Logotip çap etmek kabul ederliklidir

Garantiýa: 1 ýyl

BH05-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler