Köpugurly çaga oturgyçly çagalar oturgyjy

● Ölçegi: 59x58x85cm

● Tekiz aýaklar

In 5in1 Ygtybarly enjam

Rem Aýrylyp bilinýän uly tarelka

Ated Aýrylan oturgyç

● Aýakgap beýikligi 5 derejeli sazlap bolýar

0.5 0,5 - 10 ýyl üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Köpugurly oturgyç çagaňyz bilen ösüp biler.Oturgyjyň özi işjeň, garaşsyz çagalary göz öňünde tutup işlenip düzüldi, sazlanylýan aýratynlyklary bilen olara dogry goldaw we rahatlyk berdi.

New Täze doglan çagadan başlap, ýetginjek ýaşyna çenli

● Çagaňyz nahar saçagynda rahat oturyp, maşgalanyň galan agzalary bilen nahar iýip biler.

● Tegelek sahy oturgyç we arka optimal ergonomikany berýär.

Tool Aňsat guralsyz sazlanyp bilinýän aýak yzy, çagaňyza özbaşdak çykmaga we çykmaga mümkinçilik berýär.

● Häzirki zaman Skandinawiýa dizaýny.

Aýratynlyk

● Ölçegi: 59x58x85cm

● Tekiz aýaklar

In 5in1 Ygtybarly enjam

Rem Aýrylyp bilinýän uly tarelka

Ated Aýrylan oturgyç

● Aýakgap beýikligi 5 derejeli sazlap bolýar

0.5 0,5 - 10 ýyl üçin

Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (1) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (2) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (3) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (4) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (5) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (6) Multifunctional Baby Highchair Kids Chair (13)BH11-1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler