Restoranyň bukulýan agaç lýuboý stendi

Aýratynlyk:

Wood Çydamly agaç çarçuwasy durnuklylygy has uly sargytlara hyzmat etmäge mümkinçilik berýär

Ing Çeňňek dizaýny kiçi ýerlerde saklamaga mümkinçilik berýär

● Neýlon gaýyşlar dökülmezligi üçin legen ýa-da turbalar üçin goşmaça goldaw berýär

Wood Agaç dänesiniň täsin görnüşi

This Bu ýumşak we berk dizaýn bilen ösen prezentasiýa we netijelilik

● ýokarkyÖlçegler47(L) x41.9(W)cm

● Aşaky ölçegi 45,7 (L) x 40,6 (W) sm

 

● Umumy beýikligi 81,30 sm

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:
  Bu eplenýän agaç lýuboý stendi demir çüýşe stendine özüne çekiji alternatiwadyr we naharhana hyzmatyna ajaýyp goşant goşar.Bu tarelkadaky ýokary hilli halkalar, hatda iň agyr gap-gaçlary ýa-da goş böleklerini hem dolandyryp biljekdigini üpjün edýär.Dökülen gap-gaçlaryň ýa-da turbalaryň döremek ähtimallygyny azaltmak üçin iki sany güýçli neýlon guşak bu stendiň ýokarsyna aýlanýar.Bu guşaklar goşlary ýa-da goşa torbalary stendiň üstünde goýmagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, stendiň bukulýan halkalary serwerlere nahar saçak wagtynda ellerini götermegi aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem bir eli bilen aňsatlyk bilen açylýar.
  Bu legeniň nusgawy dizaýny we reňki ony ýaryşdan tapawutlandyrýar.Agaçdan ýasalan önümleri tebigy, mahogany, hoz ýa-da gara ýa-da beýlekiler ýaly özleşdirip bolýar, şonuň üçin islendik bezeg ýa-da reňk çyzgysyna laýyk gelýän mahaly görkezişi güýçlendirýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler