Çagany iýmitlendirmek üçin oturgyç oturgyç

● Ölçegi: 59x59x83 sm

● Tegelek aýaklar

In 5in1 Ygtybarly enjam

Rem Aýrylyp bilinýän uly tarelka

360 360 ° oturgyç

● Oturgyç beýikligi 3 derejeli sazlap bolýar

● Aýakgap beýikligi 7 derejeli sazlap bolýar

Ush Düşek aýratyn satyldy

● 3in1 köp wezipeli: Çagalar üçin oturgyç + Çagalar oturgyjy + Ulular üçin oturgyç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ak oturgyçly we 2 stol beýikligine gabat gelýän tebigy aýakly bu aýlawly çaga oturgyjy: adaty nahar saçagy 75 sm, çagalar üçin 50 sm.

Simpleönekeý gurnama beýikligi üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.5 ballyk howpsuzlyk eşigi we aýrylyp bilinýän naharhana bilen enjamlaşdyrylan, esasanam aýlanyp biljekdigini göz öňünde tutup, kelläňizde hemişe hereket etmegiň zerurlygy ýok!6 aýdan 6 ýaşa çenli çagalar üçin elmydama gowy wariant bolar!

Mundan başga-da, 4 sany goşmaça gysga aýakly çaga oturgyjyna (pes oturgyç) öwrülip biler.Üstesine-de, üstesine-de, gönüden-göni ulular üçin bar oturgyjy bolup biler, ajaýyp!

Aýratynlyk

● Ölçegi: 59x59x83 sm

● Tegelek aýaklar

In 5in1 Ygtybarly enjam

Rem Aýrylyp bilinýän uly tarelka

360 360 ° oturgyç

● Oturgyç beýikligi 3 derejeli sazlap bolýar

● Aýakgap beýikligi 7 derejeli sazlap bolýar

Ush Düşek aýratyn satyldy

● 3in1 köp wezipeli: Çagalar üçin oturgyç + Çagalar oturgyjy + Ulular üçin oturgyç

BH07-21

BH07-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler