Adaty Europeanewropa 120x60 sm çaga düşegi

● Ölçegi: 124x64x80cm

120 120x60 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi sazlap boljak üç dereje

EN EN716 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk

140 Şol bir görnüşde 140x70 sm we 130x69 sm düşek gözläň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Adaty Europeanewropaly çaga düşegi iki dürli belentlikde ýerleşdirilip bilner. Çaganyňyz bedenine zerur goldaw berýändiklerini anyklamak üçin synagdan geçensoň, çagaňyz hem rahat we rahat uklar. Çagaňyza ýakymly uky howasyny berýän gowy howa aýlanyşygy üçin.

Aýratynlyk

● Ölçegi: 124x64x80cm

120 120x60 sm düşek bilen deňeşdiriň

● Esasy beýikligi sazlap boljak üç dereje

EN EN716 standartyna laýyk geliň

Custöriteleşdirilen reňk

140 Şol bir görnüşde 140x70 sm we 130x69 sm düşek gözläň

Hyzmatymyz

24 × 365 doly iş güni siziň üçin işleýär.Gaty QC prosesi / topary.Käbir ýagdaýlarda mugt nusga.Doly yzarlaýyş ulgamy.Custöriteleşdirilen dizaýn / patent goragy.Aýda gelip çykyşy / bazar maglumatlary täzelenmesi. Elmydama “Garaşýan zadyňyzdan” ýörelgesimize eýeriň!Geliň, size howpsuz, sagdyn we amatly durmuş getireris diýip umyt edeliň!

BC08-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler