Köp wezipeli çagalar dyrmaşma toplumy, çaga alpinisti, çaga üçin dyrmaşmak basgançagy

Aýratynlyk:

● classokary derejeli sosna agajy + faner

● Ekologiýa taýdan arassa surat

Lad Merdiwana çykmak

Ing swing

● Slaýd

Cl Dyrmaşmak ýüpi

Rock Daşa çykmagyň toplumy

Custöriteleşdirilen reňkler

● weightokary agramlylygy

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyk:

  ● classokary derejeli sosna agajy + faner
  ● Ekologiýa taýdan arassa surat
  Lad Merdiwana çykmak
  Ing swing
  ● Slaýd
  Cl Dyrmaşmak ýüpi
  Rock Daşa çykmagyň toplumy
  Custöriteleşdirilen reňkler
  ● weightokary agramlylygy

   

  Önümiň beýany:

  Dyrmaşmak basgançagy ýokary derejeli sosna agajyndan ýasalýar we çagalara garşy eko reňk bilen boýalýar.Çaganyň myşsalaryny ösdürmek, deňagramlylygy dolandyrmak, gaýduwsyzlyk we başga-da köp zatlary ösdürmek üçin döredilen ajaýyp okuw enjamy.Iberilen bolsa-da, gurnama görkezmelerine (paketiň içine girýär) bir ýere jemlemek gaty aňsat.Mundan başga-da, kiçijik çagalaryňyza has gyzykly etmek üçin ylgaw, slaýd, dyrmaşmak ýüpi bar.6 aýdan 7 ýaşa çenli çagalara maslahat berilýär.Çagalaryňyzy gözegçiliksiz goýmaň.Tebigy agaç reňkinde bolýar, ýöne isleseňiz başga reňklere boýap bileris: ak, ýaşyl, gyzyl, gülgüne, gara, goňur, goýy, sary, gök, gyrmyzy we başgalar.Başga ölçeg ýa-da başga üýtgeşmeler gerek bolsa, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Islendik üýtgetme girizeris.Boýy we ini özleşdirilip bilner.

  6 DSC_8026 DSC_8055 DSC_8056 DSC_8065 DSC_8070 DSC_8119


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler