2in1 Agaç çaga düşegi çagalar bagy mebeli Çaga sallançagy

Organ Organiki Täze Zelandiýa sosnasy tarapyndan öndürilen, güýçli we berk.

To Zäherli däl eko boýag, ýiti düzedişler ýok.

● Üç pozisiýany sazlap boljak beýiklik bazasy.

Jun Kiçijik düşege öwürmek üçin ahyrky paneli bölüň.

● Gorag relsleri.

● Düşek goşulmaýar

0 0-8 ýaşly garry bäbekler / çagalar üçin elýeterli

7 EN716 kepillendirilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu köp wezipeli agaçdan ýasalan çagalar bagynyň mebelleri çaga sallançagy esasan gaty sosnadan ýasalýar.Gapdal relsleri aýyrmak we üç sany sazlap boljak esasy pozisiýany görkezmek bilen aňsatlyk bilen kiçi düşege öwrülip bilýär.Çaga ýatmak re iniminde 18 aýdan amatly.

Bellik: Bu, çagaňyzyň saglygyna zyýan berip biljek ýokary formaldegid zyňyndylaryny öz içine alýan kontrplakdan ýasalan ýeňil wersiýa däl-de, gaty sosnadan ýasalan ýokary hilli düşek.

Aýratynlyk

Organ Organiki Täze Zelandiýa sosnasy tarapyndan öndürilen, güýçli we berk.

To Zäherli däl eko boýag, ýiti düzedişler ýok.

● Üç pozisiýany sazlap boljak beýiklik bazasy.

Jun Kiçijik düşege öwürmek üçin ahyrky paneli bölüň.

● Gorag relsleri.

● Düşek goşulmaýar

0 0-8 ýaşly garry bäbekler / çagalar üçin elýeterli

7 EN716 kepillendirilen

BC07-5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler